Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Sprievodnými dokumentmi pre žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Výskum a inovácie sú príručky pre žiadateľa a prijímateľa. Tieto príručky poskytujú spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania príspevku stanovených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP a následnú pomoc pri orientovaní sa v povinnostiach vyplývajúcich zo všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Okrem toho tu nájdete aj všetky ostatné príručky a dokumenty, ktoré sa týkajú žiadateľov a prijímateľov NFP.

  • ŽIADATEĽ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky/Výskumná agentúra 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

  • PRIJÍMATEĽ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky/Výskumná agentúra

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť