Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Vitajte v časti "pre médiá". Nájdete tu informácie o operačnom programe Výskum a inovácie (OPVaI), tlačové správy, informačné materiály, dizajn manuál, logá na stiahnutie a dôležité linky.

 

Dovolili sme si predstaviť aj základné informácie o fondoch a o operačnom programe Výskum a inovácie formou prezentácie, ktorú nájdete tu: Prezentácia OPVaI

 

Informačné materiály

Leták OPVaI

 

Informovanie a komunikácia

Dizajn manuál operačného programu Výskum a inovácie stanovuje pravidlá pre správne používanie loga v jeho dvoch farebných verziách a prevedeniach (skrátená/neskrátená). Striktne vymedzuje konštrukciu znaku, farbu, typografiu a jeho aplikáciu v rôznych prvkoch vizuálnej identity.

 

Dôležité linky

ITMS2014+

ITMS2014+ je verejne prístupný nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ. Jeho súčasťou je aj vyhľadávač grantov, ktorý poskytuje niekoľko nástrojov ako vyhľadať správnu výzvu pre projekt.  V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na odber nových výziev. Nájdete tu aj informácie o všetkých schválených projektoch  v programovom období 2014 – 2020, ktoré môžete filtrovať a vyhľadávať podľa rôznych kritérií.  

 

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe - register je informačný systém verejnej správy.

 

Partnerská dohoda

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020.

Jedná sa o záväzná dohodu medzi Slovenskom a Európskou komisiou, v ktorej sa Slovensko zaväzuje naplniť konkrétne ciele pre svoje investičné priority. Za prípravu a výkon Partnerskej dohody zodpovedá tzv. Centrálny koordinačný orgán (CKO), ktorým je Úrad Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zároveň zabezpečuje tvorbu ITMS2014+ a plní úlohy súvisiace s jeho prevádzkou, monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF a je gestorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier. 

Viac informácií a dokumentov ako aj text Partnerskej dohody nájdete tu.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť