Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK) predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, najmä riešenie hlboko zakorenených nerovnováh, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.

  • Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (SK, ENG)
  • Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (SK, ENG)

 

Domény inteligentnej špecializácie:

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť