Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií. Úlohou hodnotenia je poskytnúť reflexiu na výkon/implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

Základom funkčného systému monitorovania je prepojenie vhodne nastaveného systému merateľných ukazovateľov (indikátorov), zberu a agregovania dát z najnižšej úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ.

Monitorovacie správy budú obsahovať okrem základných popisov postupu v implementácii projektu aj kvalitatívne zhodnotenie pokroku zo strany prijímateľov. 

 

 plán hodnotení operačného programu výskum a inovácie ver. 5.0 (október 2019)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2015

 súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení opvai za rok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2018

 

  • Ex post hodnotenie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NITT SK)

 EX POST HODNOTENIE PROJEKTU NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PODPORU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ (NITT SK) (slovenská verzia)

 EX POST HODNOTENIE PROJEKTU NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PODPORU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ (NITT SK) (Anglická verzia)

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť