Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Ex-ante hodnotenie OP VaI má za cieľ optimalizovať alokácie finančných prostriedkov, zvýšiť kvalitu programovania a posúdiť jeho účinnosť a efekty.

 

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia bol Operačný program Výskum a inovácie podrobený posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vykonalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť