Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Štatút pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI v znení dodatku č. 1 a č. 2 – AKTUÁLNE

Štatút pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI - pôvodná verzia

         Členovia pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI

Rokovací poriadok pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI v znení dodatku č. 1 a č. 2 – AKTUÁLNE

Rokovací poriadok pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI - pôvodná verzia

 

1. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 11. júla 2017 (zápisnica)

2. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 20. novembra  2017 (zápisnica)

3. zasadnutie pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaI dňa 20. februára  2019 (zápisnica)

 

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 31.05.2018

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 03.04.2019

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 30.09.2019

Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam zo dňa 12.02.2020

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť