Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

 

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

  • 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk. Všetky podmienky sú súčasťou zverejneného dokumentu a jeho príloh.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.5.2018

Typ výzvy:                             otvorená

 

Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov k 25.7.2018

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v zmysle Usmernenia č. 1 (25.7.2018)   -  KLIKAJTE SEM, AKTUÁLNA 

Príloha č. 1a Žiadosť (nepodnikateľské subjekty) v zmysle Usmernenia č. 1 (25.7.2018)  - KLIKAJTE SEM, AKTUÁLNA 
Príloha č. 1b Žiadosť (podnikateľské subjekty) v zmysle Usmernenia č. 1 (25.7.2018)  - KLIKAJTE SEM, AKTUÁLNA 
Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH- bezo zmeny

 

 Dokumenty výzvy v pôvodnom znení:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Príloha č. 1a Žiadosť (nepodnikateľské subjekty)

Príloha č. 1b Žiadosť (podnikateľské subjekty)

Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH


 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť