Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

12.09.2019 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      12. 09. 2019

Dátum uzavretia:                   12.12.2019

Typ výzvy:                               uzavretá

 


 

Usmernenie č.1

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 04.12.2019)


Výzva OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

Prílohy k výzve

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť