Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

30.05.2019 – Výzva na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 21 900 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:                30.05.2019

Dátum uzavretia výzvy:                   30.08.2019

Typ výzvy:                                           uzavretá


Vzor zmluvy o NFP_SPVVC (k 15.11.2019)


 

Usmernenie č. 1 (19.8.2019)

Výzva v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č. 1 účinného od 19.8.2019


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09

Prílohy k výzve


 

FAQ - Často kladené otázky (16.8.2019)

otázka 31 - excel MU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť