Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu   na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblasti špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA / DP /2016/1.2.1-03.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 288 000 000  EUR

 

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácia informuje žiadateľa o tom, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložená v rámci výzvy presiahla disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predložiť žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   31.12.2016

 

výzva OPVaI-VA / DP / 2016 / 1.2.1-03

PRÍLOHY K VÝZVE

usmernenie č.1

usmernenie č.2

usmernenie č.3

usmernenie č.4

často kladené otázky (faq)

Informácia o zrušení výzvy 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť