Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 17 700 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 


Dátum vyhlásenia výzvy: 12. októbra 2016
Dátum uzávierky výzvy:   uzavretá 28.3.2017

  

VÝZVA OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

PRÍLOHY K VÝZVE

usmernenie č.1

usmernenie č.2

Usmernenie č.3

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť