Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 2

  

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť