Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. januára 2018 v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 

 1. Úvod
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 2. Zmena štatútu MV OP VaI  - na schválenie
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 3. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 4.0 na vedomie
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI na vedomie
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 5. Informácia o stave schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI žiadateľov MZ SR, NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP na vedomie
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 6. Krátke prezentácie zámerov národných projektov členom MV pre OP VaI na vedomie
  • žiadatelia - MZ SR, NPPC, MV SR, NBÚ a MŽP SR
 7. Informácia o realizovaných opatreniach VA vo vzťahu k výsledkom kontrol a vo vzťahu k varovnému listu EK na vedomie
  • Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
 8. Informácia o realizovaných aktivitách VA vo vzťahu k vyhlasovaniu nových výziev – na vedomie
  • Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
 9. Informácia o priebehu a výsledkoch ex post evaluácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK – na vedomie
  • Daniel Pitoňák, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 10. Rôzne
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 11. Zhrnutie zasadnutia a závery
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť