Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2017 v Mercure Bratislava Centrum Hotel .

 

Rastislav Igliar zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zastúpení, viedol 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.
 1. Úvod
 • Rastislav Igliar, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

 1. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 3 - na schválenie
 • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 1. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI - na vedomie
 • Rastislav Igliar, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Informácia o prijatých opatreniach vo vzťahu k čerpaniu OP VaI - na vedomie
 • Rastislav Igliar, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Rôzne
 • Rastislav Igliar, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

      6. Zhrnutie zasadnutia a závery

 • Rastislav Igliar, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

     

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť