Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júla 2017 na Hanulovej 5/B Bratislava .

 

Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zastúpení, viedol 7. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 

  1. Úvod
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

  1. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie – na schválenie
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
  1. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020 (aktualizácia) – na schválenie
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
  1. Rôzne
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
  1. Zhrnutie zasadnutia a závery
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

      

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť