Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 15. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 15. októbra 2019 v Hoteli Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 15. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 1. Úvod
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR,   (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 
 1. Zmena Štatútu MV OP VaI - na schválenie
 •  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 
 1. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 - na schválenie
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0 - na schválenie
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI - na vedomie
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Rôzne
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Zhrnutie rokovania a závery
 • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť