Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Návrh Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a inovácie za rok 2017 bol predložený na schválenie mimo rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) prostredníctvom rozhodovania písomnou procecúrou per rollam. MV OP VaI ho schválil dňa 30. mája 2018.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť