Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Návrhy zámerov národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v gescii  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu boli predložené na schválenie mimo rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) prostredníctvom rozhodovania písomnou procecúrou per rollam. MV OP VaI ich schválil dňa 2. novembra 2015.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť