Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Návrhy zámerov národných projektov operačného programu Výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu boli predložené na schválenie mimo rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) prostredníctvom rozhodovania písomnou procecúrou per rollam. MV OP VaI ich schválil dňa 9. júla 2015.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť