Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Materiál „Návrh Komunikačnej stratégie pre operačný program Výskum a inovácie“ bol predložený na schválenie mimo rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) prostredníctvom rozhodovacieho konania per rollam. Dokument „Komunikačná stratégia pre operačný program Výskum a inovácie“ na programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený MV OP VaI dňa 28. apríla 2015.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť