Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0 – zverejnené dňa 15. 8. 2016

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek  horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0 – zverejnené dňa 11.08.2016

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

Usmernenie EK (odporúčacieho charakteru) k verejnému obstarávaniu na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z EŠIF

Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0 – zverejnené dňa 20. 8. 2019

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0 – zverejnené dňa 10. 10. 2019

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0_sledovanie zmien

Metodická pomôcka  k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania  v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0zverejnené dňa 11. 8. 2016

Príloha k Metodickej pomôcke k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0

 

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1 zverejnené dňa 07. 8. 2017

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1_sledovanie zmien

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť